Μπαλντάδες

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν1.5 Α

Κωδικός: 00628
 Μπαλταδάκι οικιακής χρήσης.
12.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν2 Α

Κωδικός: 00629
 Μπαλτας Ν2 - 27cm
13.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν3 Α

Κωδικός: 00630
  Μπαλτας Ν3 - 30cm
14.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν6 Α

Κωδικός: 00631
  Μπαλτας Ν6 - 27cm
17.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν1 Α

Κωδικός: 01114
 
11.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν4 Α

Κωδικός: 01115
  Μπαλτας Ν4 - 32cm
15.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν5 Α

Κωδικός: 01116
  Μπαλτας Ν5 - 34cm
16.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν7 Α

Κωδικός: 01117
  Μπαλτας Ν7 - 30cm
18.00€

ΜΠΑΛΝΤΑΣ Ν8 Α

Κωδικός: 01118
  Μπαλτας Ν8 - 32cm
19.00€