Αγροτικά Εργαλεία

ΚΑΣΣΑΡΙ

Κωδικός: 00160
14.00€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΖΑ Ν2

Κωδικός: 00320
 ΧΕΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΞΥΛΩΝ 800gr
15.00€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΖΑ Ν3

Κωδικός: 00321
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΞΥΛΩΝ 1,400kgr
18.00€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΖΑ Ν5

Κωδικός: 00322
 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΞΥΛΩΝ 1,800
24.00€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΖΑ Ν5 ΜΕ ΤΑΚΟΥΝΙ

Κωδικός: 00323
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΞΥΛΩΝ 2kgr
26.00€

ΦΑΛΚΙΔΙ

Κωδικός: 00350
14.00€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΛΙΑΤΑ Ν2

Κωδικός: 00508
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΛΙΑΤΑ 1000gr
16.00€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΛΙΑΤΑ Ν1

Κωδικός: 00509
  ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΛΙΑΤΑ 800gr  ...
14.00€